หน้าหลัก

On The Road
เราเชื่อมผู้คนเข้าหากัน

บริการหลัก

พัฒนาระบบ Telematics

เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยการเชื่อมโยง ระบบภายในรถยนต์เข้ากับสมาร์ทโฟนและระบบนำทาง และเพื่อที่จะพัฒนาระบบ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เราจึงรวบรวมและนำข้อมูลที่ได้จากการระบบต่าง ๆ เหล่านี้ มาใช้ประโยชน์และช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันของเราได้มากยิ่งขึ้น

ศึกษา วิจัยและพัฒนาแบบจำลอง

การวิจัยและพัฒนาของเราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับระบบและการบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราในอนาคต

พัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

เรายังได้รับการพัฒนาระบบสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management System)


PAGE TOP