งานบริการหลัก

จุดแข็งของเรา

ด้วยประสบการณ์ 20 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง เราได้มีการพัฒนาระบบเทเลมาติกส์มาโดยตลอด ด้วยความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการทำงาน ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากในองค์กรขนาดใหญ่
ทำให้เรามั่นใจว่า เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความสำเร็จของคุณ

พัฒนาระบบ Telematics

เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยการเชื่อมโยง
ระบบภายในรถยนต์เข้ากับสมาร์ทโฟนและระบบนำทาง และเพื่อที่จะพัฒนาระบบ
ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เราจึงรวบรวมและนำข้อมูลที่ได้จากการระบบต่าง ๆ เหล่านี้
มาใช้ประโยชน์และช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวันของเราได้มากยิ่งขึ้น

ผลงาน

ในปีพ.ศ. 2566 ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด 166 โครงการ
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา: Java, Swift, C #, Python และอื่น ๆ


บริการ

ข้อมูลของความต้องการของระบบ / การออกแบบพื้นฐาน / การออกแบบรายละเอียด / การพัฒนา / การทดสอบ / การส่งมอบ

ศึกษา วิจัยและพัฒนาแบบจำลอง

การวิจัยและพัฒนาของเราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับระบบและการบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราในอนาคต

ผลงาน

ในปีพ.ศ. 2566 ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด 6 โครงการ
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา: Java, Swift, C #, Python และอื่น ๆ


บริการ

การวางแผน / ข้อมูลของความต้องการของระบบ / การออกแบบพื้นฐาน / การออกแบบรายละเอียด / การพัฒนา / การทดสอบ / การส่งมอบ

พัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

เรายังได้มีการพัฒนาระบบสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ผลงาน

ในปีพ.ศ. 2566 ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด 18 โครงการ
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา: Java, Swift, C #, Python และอื่น ๆ


บริการ

การวางแผน / ข้อมูลของความต้องการของระบบ / การออกแบบขั้นพื้นฐาน / การออกแบบรายละเอียด / การพัฒนา / การทดสอบ / การส่งมอบ / การดำเนินการ / การสนับสนุนการติดตั้ง / การฝึกอบรม


สำหรับความต้องการอื่น ๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา


PAGE TOP